ING – Raoul Leering

De helft van alle producten wordt in 2060 door 3D-printers gemaakt, als het huidige tempo van investeringen in deze printers doorzet. Het gevolg daarvan is dat het volume van de wereldhandel in 2060 een kwart lager uitvalt dan anders het geval zou zijn geweest, omdat productie door 3D-printing vaker binnenlands gebeurt.

CC0

Op het Nationaal Export Event deelt Raoul Leering, hoofd Internationaal handelsonderzoek van het ING Economisch Bureau, het nieuwste rapport over de impact van 3D-printen op de wereldhandel.

Exporteurs worden getroffen door opkomst 3D-printen

Raoul Leering – ING

3D-printen zal grote invloed hebben op  Nederlandse exporteurs en importeurs omdat het de groei van vraag naar buitenlandse producten afremt. Nederlandse ondernemingen zullen zelf moeten gaan 3D printen en vooral op zoek moeten gaan naar nieuwe binnenlandse klanten om geen slachtoffer te worden van deze technologie. Voor de havens, groothandelsbedrijven en de sector transport en logistiek hard is de effect negatief.

Als de investeringsgroei accelereert, zoals eerder bij internet gebeurde, en over vijf jaar verdubbelt, dan wordt al in 2040 de helft van de goederen geprint. En dan zal de wereldhandel twee vijfde lager uitkomen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde scenariostudie van de handelseconomen van ING.

Locatie niet meer belangrijk

3D-printing brengt belangrijke voordelen met zich mee zoals kostenbesparingen, bij het produceren met 3D-printers is veel minder menselijk handelen nodig, zegt Raoul Leering, hoofd Internationaal handelsonderzoek van het ING Economisch Bureau. “Daardoor zijn loonkosten niet zo bepalend bij de keuzes voor productielocaties. In plaats van producten te importeren uit lage lonen landen, kunnen deze binnenlands geprint worden.”
In zeer gespecialiseerde sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart en medische hulpmiddelen is de toepassing van 3D- printing het verst gevorderd. Zo worden heupen en gehoortoestellen voor een groot deel binnenlands gemaakt met 3D-printers. Toch zullen andere sectoren de grootste neerwaartse invloed hebben op de wereldhandel door groei van 3D-printing. De bedrijfstakken automotive, consumentengoederen en machinebouw investeren ook veel in 3D-printers en hebben een veel groter aandeel in de wereldhandel.
Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress