Innovatienetwerk Washington

Wereldwijd wordt flink geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie en ontwikkelen vele landen beleidsstrategieën. Vanuit Washington houden Nederlandse Innovatie Attachés de recente ontwikkelingen scherp in de gaten. Het team rapporteert aan het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Innovatieraad in Washington Sigrid Johannisse

Sigrid Johannisse is Innovatieraad in Washington en geeft leiding aan dit IA-netwerk in de Verenigde Staten en Canada. Hiervoor was zij directeur StartupDelta, dat zij samen met Neelie Kroes als Special Envoy voor Startups heeft opgezet.

Wat zijn de taken voor het innovatienetwerk?

Dat zijn 3 dingen. We volgen het Amerikaanse innovatiebeleid; wat is de visie van het Witte Huis en het Congres? Hoe sluit dat aan op het Nederlandse beleid? Verder spotten we de technologische trends waar we in Nederland onze concurrentiepositie mee kunnen versterken. En als derde kijken we hoe we Nederlandse en Amerikaanse partijen kunnen verbinden. Dat gaat twee kanten op. Bijvoorbeeld door missies naar de VS te organiseren, maar ook door kennis en samenwerkingskansen naar Nederland te halen. En we maken hier natuurlijk graag reclame voor innovatief Nederland.

Nederland is te bescheiden

Kent men Nederland wel in de VS?

Ja, het is echt niet moeilijk om reclame te maken. Nederland staat hier goed bekend en we hebben veel te bieden. We zijn wat dat betreft veel te bescheiden. Het zou goed zijn om een beter beeld te hebben van wat we kunnen. Wij staan in de top 5 van de meest innovatieve en best concurrerende landen. Daar mogen we best trots op zijn.

Hoe komt het dat we zo bescheiden zijn?

Goede vraag, voor een deel is dat bewustzijn, we weten niet altijd hoe goed we zijn. Maar het is ook onze cultuur. Ik was onlangs op een beurs waar zo’n Nederlands topbedrijf staat, dan zie je de Nederlanders heel nuchter vertellen wat ze maken. Niets meer en niets minder. Amerikanen zeggen dan met uitroeptekens: ‘You’re world leading!‘.

Tja, als anderen het zeggen..

Ja! Nederland is de tweede grootste exporteur in de agrarische sector ter wereld. We zijn de 5e grootste investeerder in de VS. We hebben topbedrijven zoals ASML, dat wereldleider is in chipsmachines. En zo kan ik nog een hele lijst bedrijven opnoemen die wereldtop zijn.

Hoe brengen jullie dit onder de aandacht bij Amerikanen?

Via missies met bedrijven en universiteiten, maar ook via vaktijdschriften, bijeenkomsten en de aanwezigheid van bedrijven en kennisinstellingen op strategische beurzen zoals de WEFTEC op watergebied, of de CES op consumentenelectronica. Afgelopen januari waren hier minister Kamp en Constantijn van Oranje met tientallen bedrijven, universiteiten en startups op de CES in Las Vegas. Dit was zon’, succes dat StartupDelta in 2018 met 60 startups naar Las Vegas komt.

Amerika investeert enorm in AI

Met welke trend uit de VS moeten we aan de slag?

Toen ik naar de VS kwam zag ik hoe alle grote techplatforms zoals Google en Amazon miljarden investeren in Artificial Intelligence (AI). Uber kocht even een hele vakgroep wetenschappers in AI. Het gebeurt op zo’n grote schaal, dat is nauwelijks voor te stellen.

Wat kunnen we daarmee?

Je ziet bijvoorbeeld hoe de Canadezen meteen anticipeerden. De overheid wees 3 steden aan met een focus op AI, er werd een instituut opgericht om talent klaar te stomen. Daar was 100 miljoen euro voor beschikbaar en er kwam nog eens 80 miljoen van de Amerikaanse bedrijven bij. Vervolgens verplichten de Canadezen de Amerikanen ook R&D-centra op te richten in de omgeving bij de AI-instituten. Heel slim, want zo trek je investeringen aan. Bedrijven investeren daar waar het talent is, daar zetten ze hun R&D neer.

Moet Nederland dat ook doen?

Wij hebben toen meteen met de RVO gebeld en gezegd ‘dit is het moment’. Laten wij als mondiaal attachénetwerk deze trend in kaart brengen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in Japan en China? Dat rapport presenteren we op het Nationaal Export Event. We bieden het aan bij de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en aan het Nederlandse bedrijfsleven zoals bij Philips en StartupDelta. Ook Amerikaanse instellingen zijn razend geïnteresseerd en dus brengen we het ook in het Engels uit.

Kansen voor smart mobility en e-health

Wat gebeurt er nu al in Nederland?

De voortrekkers hierin zijn mensen als Maarten de Rijke, Max Welling en Arnold Smulders van de UvA, maar ook bijvoorbeeld Radboud Nijmegen. Er gebeurt dus zeker wel iets, maar we moeten dit op een veel hoger plan brengen. We zien dit rapport als een begin, het moet vooruit lopen op een groot evenement dat we met de Topsector Hightech komend jaar willen organiseren. Daar staat de vraag centraal: wat kunnen we met AI in Nederland?

AI is enorm breed, waar zie je kansen voor Nederland?

We zijn nu al sterk in smart mobility, zoals autonomous driving. De kern hiervoor is AI. Maar denk ook aan e-health, cybersecurity en fintech. AI gaat overal in voorkomen.

Nederland nog niet te laat

Wat kan Nederland toevoegen aan deze trend?

Onze kracht is breder kijken dan alleen de technologie en ook naar de ethische vragen kijken. Hoe programmeer je een algoritme, neem je geen vooroordelen mee in je code? Het Centraal Bureau voor de Statistiek was hier op bezoek. Zij hebben een geweldig innovatieve afdeling op het snijvlak van Big Data en AI. En hoe werkt open data van de overheid, hoe kan je daar AI inzetten? Kortom: legio mogelijkheden voor Nederland.

Als het in de VS zo hard gaat, zijn we dan niet te laat in Nederland?

Nee, er gebeuren echt mooie dingen. Tegelijk gaat het hier zo hard, dat Nederland wel bezig moet zijn met hoe we willen aanhaken.

Geef je op voor het Nationale Export Event

Meld je nu aan voor het Nationale Export Event op 1 november in Barneveld!

Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress