Partners for International Business (PIB)

Zoek synergie in de keten, ga samen richting het buitenland! Duurzaam internationaal ondernemen op een nieuwe markt doe je niet alleen, maar met elkaar. Roman Gijzen, programmamanager Partners in International Business bij RVO werkt met je mee aan de hand van een concrete case.

PIB is een instrument van de rijksoverheid om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op weg te helpen in het buitenland. Zij werken samen in een PIB om handelsbarrières te overwinnen en makkelijker ingang te krijgen bij beslissers. Gijzen is contactpersoon voor bestaande PIB’s en helpt bij het opzetten van nieuwe clusters.

Makkelijker regelen

Hoe worden PIB’s het meest ingezet?

Sinds 2012 bestaat de PIB regeling voor praktisch alle sectoren. Veel in hightech, duurzame energie, water en agro/food en dat over de hele wereld. Dit instrument komt goed tot zijn recht op plekken waar de overheid sterk aanwezig is.

Een goed voorbeeld is de PIB rond de reststromen van de palmolie-industrie. Foto: RVO

Het is een handelsinstrument, en zeker geen ontwikkelingssamenwerking. PIB is ook geen subsidie maar een financiering van pre-competitieve activiteiten, zoals kennisoverdracht, beurzen, vaste inzet van de handelspost, missies etcetera. Dus er zijn veel PIB’s in de landen waar we al veel handel mee doen zoals Europa en de VS. Maar je ziet ook steeds meer focus op landen in ontwikkeling zoals India, Indonesië, Vietnam, Mexico, Colombia.

Kan je een voorbeeld noemen?

Stel je bent met een aantal bedrijven die oplossingen aanbieden in de waterzuivering, afvalindustrie of infrastructuur. Dan kan je daar goed de expertise van Rijkswaterstaat bij gebruiken om ingang te krijgen bij de buitenlandse overheid. Op het gebied van biomassa en elektrisch vervoer bezit RVO bijvoorbeeld veel expertise. Via een PIB is die expertise in te zetten voor de private sector.

Ketens bouwen

Wanneer heeft een aanvraag voor een PIB kans van slagen bij de RVO?

We willen dat er ketens ontstaan. Het is mooi wanneer bedrijven elkaar al een beetje kennen. Je moet wel complementair aan elkaar zijn. Wanneer Miele, Bosch, Whirlpool samen een PIB beginnen om koelkasten te leveren aan bijvoorbeeld China, dan krijgen ze ruzie over wie welke koelkast mag leveren aan welke klant. Clusterpartners moeten elkaar versterken in plaats van concurreren.

Noem eens een geslaagd voorbeeld?

We hebben een heel geslaagde PIB rond de reststromen van de palmolieindustrie. Er werd niets gedaan met de restproducten, zoals de stammen van de oliepalmen. Nu heeft een aantal Nederlandse bedrijven zich hier onder leiding van ECN op gericht. De één houdt zich bezig met het maken van biogas, de ander met compost. Samen vormen ze een stukje van de waardeketen, tegelijk doen er ook partijen zoals de Wageningen Universiteit (WUR) en Witteveen en Bos mee. Dat is echt een meerwaarde.

Je krijgt er een heel netwerk bij

Wat is je pitch naar ondernemers toe?

We willen graag uitdragen dat wij heel veel partijen bij elkaar kunnen brengen. Je werkt niet alleen met de RVO, maar met het hele netwerk van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, handelsposten (ambassades) en eventueel vakministeries zoals Infrastructuur en Milieu.

Hoe merk je dat?

Dat zullen we op 1 november aan de hand van de palmolie-PIB uitwerken. Dan is Fiona Burger ook aanwezig, zij is hoofd van de economische afdeling in Kuala Lumpur, Maleisië, waar deze casus speelt.

Hoe verloopt het proces ongeveer?

Dat verschilt natuurlijk per PIB. Maar je kunt zeggen dat je met het PIB samen met andere bedrijven in ieder geval een half jaar nodig hebt in de opbouw van een cluster en in de ontwikkelprocedure. Het programma beslaat 3 jaar waarbinnen je een positie verschaft op een markt. Dit is dus de pre-competitieve fase. We zorgen er samen voor dat je aan tafel komt.

Kunnen ondernemers vooraf al huiswerk maken voor deze sessie?

We willen er een heel praktische workshop van maken. Ik wil de aanwezige ondernemers een keten laten vormen en zorgen dat er een verhaal ontstaat. Dus bedenk vooraf alvast met welk bedrijven, kennisinstellingen en Nederlandse overheidsorganen je zou willen samenwerken. Denk ook na over de afbakening van je propositie en over je counterpart in het buitenland.

Geef je op voor het Nationale Export Event

Meld je nu aan voor het Nationale Export Event op 1 november in Barneveld!

Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress