Vlaanderen – Dirk Verlee

Vlaanderen en Nederland liggen in elkaars natuurlijke verlengde, zegt handelsattaché voor Vlaanderen in Nederland Dirk Verlee. Vooral rond het thema smart cities ziet hij veel mogelijkheden.

Dirk Verlee werkt voor Flanders Investment & Trade en is handelsattaché voor Vlaanderen in de Belgische ambassade in Den Haag. Hij is daarmee de verbindingsman tussen de Vlaamse en Nederlandse economie. Verlee werkt al 25 jaar als handelsattaché, Nederland is zijn zesde land. Hij werkt daarbij twee kanten op door Vlaamse bedrijven te ondersteunen bij hun export naar Nederland en andersom helpt hij Nederlandse ondernemers die zich willen vestigen in Vlaanderen.

Dirk Verlee.

Wat kun je betekenen voor Nederlandse ondernemers?

We geven advies over de beste aanpak voor het vestigen in Vlaanderen. Welke subsidies en fiscale regelingen zijn er? Wat zijn de valkuilen? Daarna kunnen we doorverwijzen naar onze zusterorganisatie in Vlaanderen. Zij helpen dan ter plekke verder. Ook kunnen we op de hoofdzetel van Flanders Investment & Trade in Brussel sessies organiseren waar we alle partijen aan tafel krijgen die nodig zijn voor het oprichten van een bedrijf. Dat werkt heel efficiënt omdat je alles in een ochtend kunt regelen.

Ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Welke trend houd je bezig?

Smart Cities is een term die je veel hoort. Iedereen praat erover. Ik wilde weten of dat geen lege huls was of dat er echt iets achterzit. Ik ben daarom begonnen met een kleine studie en ben zo in contact gekomen met gemeentelijke overheden en bedrijven. Half november is er in Barcelona de Smart City Expo. Daar is zowel een Nederlands als een Vlaams paviljoen. Ik wil daar een ontmoeting opzetten om beide landen beter rond dit thema aan elkaar te verbinden.

Dat is nodig? 

Ja, we hebben economisch zoveel met elkaar te maken. We zijn in veel opzichten echt met elkaar verweven. Qua instelling zijn we ook complementair. De Nederlander is mondig, direct, plant en bespreekt alles. De Vlaming is zeer pragmatisch, soepel, en speelt snel op de bal. Dat past prima bij elkaar. Wie te veel praat en overlegt komt niet verder en wie te weinig praat en plant krijgt te maken met chaos. Zet een open Nederlander en een open Vlaming bij elkaar en je krijgt het beste resultaat uit twee werelden.

Gedeelde toekomst

Heb je een voorbeeld?

Ja, wat heel goed werkt is het Holst Center in Eindhoven met een partnership tussen TNO en het Vlaamse IMEC. Je ziet het ook bij de naderende fusies van de havens in Gent, Terneuzen en Borssele in 2018. Daar zit onze gedeelde toekomst, het combineren van krachten.

Welke boodschap heb je voor de ondernemers?

Dat we erg interessant zijn voor elkaar. We liggen in elkaars natuurlijke verlengde. Natuurlijk moet je altijd een paar kleine vertaalslagen maken. Maar uiteindelijk delen we dezelfde zorgen en uitdagingen.

Geef je op voor het Nationaal Export Event

Meld je nu aan voor het Nationaal Export Event op 1 november in Barneveld!

Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress