Evofenedex – Wilco Heiwegen

Veel mkb’ers zijn zich nog te weinig bewust van de enorme impact die de Brexit gaat hebben, waarschuwt Wilco Heiwegen van Evofenedex.

Wilco Heiwegen is beleidsadviseur internationaal ondernemen bij Evofenedex. Hij maakt onderdeel uit van de Huiskamersessie over de Brexit op het Nationaal Export Event. De Brexit is een belangrijk dossier voor Heiwegen. Hij houdt zich zowel bezig met de handelspolitiek en de technische kant; alles wat met trade compliance te maken heeft.

Hoezeer raakt de Brexit Nederland?

Het Verenigd Koninkrijk is onze tweede handelspartner, 8% van onze export gaat er naartoe, dat is 38 miljard euro aan export en 21 miljard euro import. Veel van onze 15.000 leden doen er zaken mee. Belangrijke sectoren zijn groenten en fruit, telecom en farma. Volgens het CBS worden in Nederland 300.000 banen geraakt door de Brexit. Dus we gaan het zeker merken.

Harde of zachte Brexit

Wilco Heiwegen is beleidsadviseur internationaal ondernemen bij Evofenedex

Hoe focus je je op dit enorme dossier?

Ons belang is dat de handel zo min mogelijk bemoeilijkt wordt door de Brexit. We zijn dus gebaat bij goede handelsafspraken. Het liefste zien we dat het VK lid blijft van de EU, maar dat is natuurlijk een erg onwaarschijnlijk scenario.

Wat nu?

Op 29 maart 2019 moet de Brexit een feit zijn. Dat is een harde deadline. Maar hoe dan de handelsafspraken zullen zijn, dat is nog koffiedik kijken. Sterker nog, het is niet waarschijnlijk dat er dan een nieuwe deal zal liggen. Het onderhandelen over dit soort afspraken duurt doorgaans jaren. Dus dat wordt een enorme uitdaging voor de onderhandelaars.

Los daarvan, welke scenario’s liggen er?

Wordt het een harde Brexit, dan krijgen we sowieso invoerheffingen. Dat betekent dat export naar het VK veel duurder wordt, waardoor we moeilijker kunnen concurreren. Verder keren douaneformaliteiten terug. Op douanegebied is de Brexit altijd hard. Je moet van voor iedere import of exportzending aangifte doen. En alles moet gecontroleerd worden. Dat gaat een enorm probleem opleveren, want de Britten hebben de faciliteiten voor de douane weggehaald. Die grenscontroles moeten we ook niet willen. We weten nu al dat ze dit niet terug kunnen bouwen voor maart 2019.

Chaos aan de grens

Wat betekent dat voor ondernemers?

Denk aan enorme vertragingen en chaos aan de grens. Dat is met name rampzalig voor versproducten zoals food en bloemen. Dan telt elk uur. Die vertraging is in niemands belang, een harde Brexit kent alleen maar verliezers.

En hoe ziet een zachte Brexit er uit?

Je hebt tal van varianten. Je kunt een model als met Noorwegen uitwerken. Of we doen het net zoals we recent in CETA met Canada hebben gedaan. Maar een snelle oplossing is niet in zicht. Gemiddeld duurt het voor de EU 6 jaar om zo’n akkoord uit te handelen.

Waar pleit je voor?

Goede handelsafspraken per maart 2019 die de handel zo eenvoudig mogelijk laten verlopen. Als dat niet haalbaar is willen we dat de huidige situatie verlengd wordt totdat er wel goede afspraken liggen. Aan Britse zijde hoor je steeds meer steun hiervoor vanuit het bedrijfsleven. maar de onderhandelaars van de EU zijn vrij star in hun positie. Zij willen de Britten er niet te makkelijk mee laten wegkomen. Wij zeggen: zorg alsjeblieft dat het pragmatisch is.

Wie houdt dat tegen?

De landen met minder handelsbelangen in de VK of waar andere sentimenten leven, zoals de Fransen. Zij willen de Britten straffen voor een Brexit. Nederland en Duitsland doen wel veel zaken in Groot-Brittannië en staan dus veel pragmatischer in de discussie.

Onvoldoende bewustzijn van de gevolgen

Hoe gaan ondernemers hiermee om?

De sfeer is nog altijd positief. Je hoort geluiden als: het gaat gebeuren, dus we moeten er mee leren leven. We gaan er voor. Wellicht komen er nieuwe kansen en anders kijken we naar andere landen. Toch is het vooruitzicht zorgelijk. Als het VK een belangrijke afzetmarkt voor je is, dan kan dat een enorme knauw voor onze werkgelegenheid en de BV Nederland opleveren.

Zijn Nederlandse bedrijven hier wel voldoende mee bezig?

Veel ondernemers doen alleen zaken in de EU. Door de interne markt en het vrije verkeer van goederen is het heel eenvoudig zaken doen. Daar hebben we als Nederland handelsland ongelofelijk veel baat bij. Dan heb je niet te maken douaneformaliteiten. Vooral kleinere bedrijven die nu alleen zaken doen in de EU hebben geen idee hoe dat precies werkt. Zij moeten na Brexit dus mensen of expertise gaan inhuren. Nog niet iedereen is zich bewust van de impact hiervan.

Wat adviseer je ondernemers?

Dat je bij wijze van spreken gisteren al had moeten beginnen met het anticiperen op de verschillende scenario’s. Dat betekent kritisch kijken naar je supply chain en je distributie. Is bijvoorbeeld mijn goederenstromen via het VK na Brexit straks nog wel houdbaar? En voorbereiden op de wijzigingen op douane- en BTW vlak.

Zachte Brexit bestaat niet

Je moet dus van het ergste uitgaan?

Als je puur naar de douane-kant kijkt, dan bestaat er voor ondernemers geen zachte Brexit. Het is altijd hard, in elk scenario. Je krijgt sowieso te maken met veel meer papierwerk. Je zult altijd aangifte moeten doen en veel meer vergunningen moeten aanvragen. Bij een harde Brexit moet je uitgaan van invoertarieven van gemiddeld 5,5%.

Dat papierwerk, waar moet je bijvoorbeeld aan denken? 

Je zult waarschijnlijk al je juridische contracten moeten herzien. Deze zijn nu meestal enkel geldig voor export binnen de EU, hoe zit dat na een Brexit? Daar moet je allemaal rekening mee houden.

Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress