Kennissessies

Tijdens het Internationaal Ondernemen Festival bieden we een aantal kennissessies aan, waarbij kennisoverdracht centraal staat. Graag nemen we de wensen van de deelnemers mee, daarom hebben we nog een tweetal sessies niet ingevuld. De thema’s voor deze sessies bepaal jij! Wil je een bepaald onderwerp zien terugkomen tijdens het Festival laat dit ons weten via LinkedIn, Facebook of Twitter

Kennissessies ronde 1 
Blockchain ontwikkelingenWe geven uitleg over de laatste blockchain ontwikkelingen en de werking daarvan.
Exporteren of ProducerenProduceren of exporteren, welke variant past bij jouw bedrijf? Het blijft voor veel bedrijven een lastige keuze, wil ik (blijven) exporteren of kies ik toch voor een lokale productiefaciliteit? De uiteindelijke beslissing zal afhangen van veel factoren, zowel intern als extern. In deze kennissessie vertellen twee bedrijven waarom zij voor export of voor lokale productie hebben gekozen en hoe dit uiteindelijk is uitgepakt.
Food & agri-export en de eiwittransitieFood & agri-export en de eiwittransitie Nederland is toonaangevend bij de verduurzaming van de voedselvoorziening. Vlees, vis en zuivel zijn van oudsher belangrijke exportproducten. Plantaardige alternatieven zijn sterk in opkomst in de EU alhoewel de populariteit per land verschilt. Praat mee over wat verandering van de Europese consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitbronnen voor de export van de Food & Agri sector betekent.
Circulaire economieDe speerpunten van de Nederlandse ambassade in Singapore zijn duurzaamheid en innovatie. Deze twee speerpunten komen samen in het thema Circulaire Economie. Het innovatie attaché netwerk organiseert lezingen, discussies, workshops, factfinding en matchmaking missies om kennisontwikkeling via onderzoek, innovatiesamenwerking, beleidsontwikkeling en ondernemerschap te stimuleren. Circulaire economie is een thema waarmee Nederlandse bedrijven en universiteiten voorop lopen in de competitieve kenniseconomie van Singapore. Deze kenniseconomie is nog steeds top-down, waar de overheid sterke hand heeft in de ontwikkeling van de industriële sector, pilot en demoprojecten initieert en gedetailleerd richting geeft aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Middels de activiteiten van de ambassade kunnen we gezamenlijk met de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de Singaporese overheid inspireren in de ontwikkeling van hun visie en strategie op circulaire economie. Singapore en Nederland zijn beide relatief kleine landen met hoog competitieve kenniseconomieën, zonder natuurlijke grondstoffen en geen/weinig ruimte voor vuilstortplaatsen: ideale living labs voor Circulaire Economie!
De kracht van Artificial Intelligence: kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen wereldwijdWereldwijd wordt flink geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie en ontwikkelen vele landen beleidsstrategieën. De autoindustrie, luchtvaart en techgiganten als Toyota, Embraer, Samsung, Google, Amazon, Facebook, Microsoft en Apple zetten er vol op in en faciliteren onderzoekscentra in de hele wereld. Toepassingen voor veiliger rijden, in robotica, logistiek, gezondheidszorg, ouderenzorg, kortom in alle lagen en uitdagingen van economie en maatschappij. In de kennissessie gaan de Innovatie Attachés dieper in op de ontwikkelingen in het buitenland, hoe overheden daarop anticiperen en welke kansen dat biedt voor Nederlandse bedrijven en instellingen.
Hoe houden we de groei in de Automotive industrie vast, gaat Duitsland mee in de transitie?Volledig elektrische auto’s zijn op weg naar een doorbraak. De belangrijkste barrières voor succes – laadinfrastructuur, actieradius en prijs – worden de komende jaren geslecht. Voor de Europese auto-industrie vormt de transitie naar elektrisch rijden echter ook een bedreiging. Europese autofabrikanten zijn toonaangevend op het gebied van brandstofmotoren. Zij zien dit concurrentievoordeel echter verdwijnen met de overgang naar elektrische aandrijving. Hoe kijkt men in Duitsland aan tegen deze ontwikkeling en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse toeleveranciersindustrie?
De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) en het Economisch Buro van ING presenteren hun kijk op deze ontwikkeling en spreken deze graag met u door.
Kennissessies ronde 2 
Zoek synergie in de keten, ga samen richting het buitenland!Zoek synergie in de keten, ga samen richting het buitenland! Duurzaam internationaal ondernemen op een nieuwe markt doe je niet alleen, maar met elkaar. Goede samenwerking is hierbij essentieel, niet alleen tussen alle partijen in een keten, maar ook tussen de private en publieke sector. Waar moet je aan denken? Welke valkuilen kan je tegenkomen en wie pakt welke rol? Roman Gijzen, programmamanager Partners in International Business bij RVO vertelt het je aan de hand van een concrete case. Deze kennissessie is vooral bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die al ervaring hebben in het buitenland en samen met andere partijen een nieuwe markt willen betreden.
Innovaties in de logistiekAl vanaf de oprichting pioneert DHL met innovatieve oplossingen in de logistiek. Snel en efficiënt, maar duurzaam bovendien.
Water-Food NexusNederland heeft internationaal veel te bieden op het gebied van water en voedsel. Het gebrek aan water voor voedselproductie wordt in landen als Iran, het Golfgebied, Egypte, Algerije, Tunesië, Turkije, en Marokko (MENA regio) duidelijk gevoeld. In Iran bijvoorbeeld wordt 90% van het beschikbare water verbruikt in de landbouw, terwijl de voorraad slinkt en er grote tekorten dreigen. Slimme oplossingen voor het verhogen van gewasopbrengsten met minder of dezelfde hoeveelheid water zijn in deze landen zeer welkom. In een aantal pitches wordt in deze kennissessie voorbeelden van interventies gepresenteerd waarin Nederland, in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen, vernieuwingen introduceert op de nexus tussen water en voedsel.
Kennis sessie programma:
• Welkom en inleiding thema door Ir. Hans Smolders (Landbouwraad Teheran)
• Pitch 1) Hergebruik van afvalwater en andere bronnen voor voedselproductie in Iran; presentatie door Hans Smolders/Michelle Damen (Ambassade Teheran):
• Pitch 2) Efficiënt water gebruik; presentatie door Dr. Ir. Jouke Campen (WUR) over waterbesparing en kosten efficiëntie door Nederlandse kastechnologie, met nadruk op toepassingen in MENA regio
• Pitch 3) Zilt en voedselproductie. Presentatie door Dr. Adrie van der Werf /Dr.ir. Henrice Jansen (WUR) Titel: Seaweeds for food, feed and biobased products, met nadruk op MENA regio.
Groene steden, gezonde steden, bloeiende stedenSmart cities zijn aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven en presteren daarnaast economisch beter dan gemiddeld. De moderne, bewuste stadsbewoner kiest, nee, eist steeds vaker een gezonde werk- en leefomgeving. Nederland is als living lab aantrekkelijk voor het testen van ideeën en oplossingen, die ook internationaal toegepast kunnen worden. Steden, bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij nauw samen. Architecten, civiele engineersbureaus , planologen en kwekers brengen ieder hun eigen expertise mee in grote en kleine projecten. Zo kijken steden samen met bedrijven (o.a. Sierteeltsector) en universiteiten naar stadsplanning met duurzame bouw en groenzones voor luchtzuivering, wateropslag en recreatie. Deze publiek-private samenwerking leidt tot een betere positionering in het buitenland en zo verbetert Nederland haar vestigingsklimaat.
Strategische acquisitieNederland is niet alleen een belangrijk handelsland maar ook een belangrijk vestigingsland voor buitenlandse investeerders. Buitenlandse bedrijven leveren een relevante bijdrage aan de werkgelegenheid, de economische groei en het innovatievermogen in Nederland. Naast een goede zorg voor het ‘Nederlands’ bedrijfsleven behoeft ook het behoud en het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen continue aandacht. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft als uitvoeringsorganisatie de volgende taken: - accountmanagement op in Nederland aanwezige buitenlandse investeerders - het monitoren van de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat - het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeerders Naast het begeleiden van buitenlandse bedrijven die zich melden bij NFIA werkt de NFIA sinds enkele jaren ook aan strategische acquisitie. Dit houdt in dat buitenlandse bedrijven, actief in een aantal specifieke sectoren, pro-actief worden benaderd. Uiteindelijke doelstelling van deze benadering is bedrijven naar Nederland aan te trekken die het Nederlandse cluster en haar innovatiekracht versterken. NFIA werkt in deze activiteiten samen met een groot aantal overheids-, semi-overheid partijen en bedrijven die al onderdeel uitmaken van het cluster’. Wil je meer weten over onze aanpak, onze proposities en plannen. Wil je je ervaringen en kennis met ons delen, dan hopen wij je te verwelkomen bij de sessie ‘Strategische Acquisitie’.
Financiering
Asean
Financiering van projecten blijft een uitdaging, vooral in de ASEAN regio waar Nederlandse bedrijven vaak moeten concurreren met de Koreanen, Japanners en Chinezen. De vraag is dan ook hoe de overheid en marktpartijen kunnen samenwerken om Nederlandse bedrijven beter te positioneren om deze projecten binnen te halen. Hoe kan u bijvoorbeeld maximaal gebruik maken van de ruimte binnen de beschikbare financiële instrumenten? Wat kunt u als bedrijf van InvestNL verwachten? Dit zijn enkele vragen die centraal staan tijdens de financieringssessie. Verzekeraars, financieringsinstellingen en InvestNL betrokkenen gaan hierover met u in gesprek gaan en delen hun ervaringen.

Voor deze sessie kunt u zich van te voren niet aanmelden. U kunt op 1 november binnenlopen bij de sessie.

 

 

Klik hier voor de Huiskamergesprekken

Klik hier voor het Programma

Copyright © Nationaal Export Event Theme by: Theme Horse Powered by: Wordpress